Slide 1
Slide 1

Rendeletek - 2020-2021

A 2020-as évtől a rendeltek elérhetőek az NJT felületén, az alábbi linken: Bakonybánk rendeletei

Rendeletek - 2019

   4/2019. (VII.18.) rendelet - a 8/2015. (IX.23.) rendelet módosításáról

   5/2019. (VIII.29.) rendelet - a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról

   6/2019. (X.01.) rendelet - a településkép védelméről

   7/2019. (X.01.) rendelet - az 1/2019. (II.27.) rendelet módosításáról

Rendeletek - 2018

   1/2018. (III.14.) rendelet - a 2018. évi költségvetésről

   3/2018. (V.28.) rendelet - az 1/2017. (III.13.) rendelet végrehajtásáról

Rendeletek - 2017

   1/2017. (III.13.) rendelet - a 2017. évi költségvetésről

   3/2017. (V.24.) rendelet - a 2/2016.(III.17.) rendelet módosításáról

   4/2017. (V.24.) rendelet - az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

   6/2017. (VIII.16.) rendelet - a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

   8/2017. (X.11.) rendelet - a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

   9/2017. (X.11.) rendelet - a 8/2015. (IX.23.) rendelet módosításáról

   10/2017. (X.11.) rendelet - a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezéséről

Rendeletek - 2016

   1/2016. (II.22.) rendelet - a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjról

   2/2016. (III.17.) rendelet - a 2016. évi költségvetésről

   3/2016. (IV.27.) rendelet - a 3/2015. (II.25) rendelet módosításáról

   4/2016. (IV.27.) rendelet - az önkormányzat 2015.évi költségvetésének végrehajtásáról

   5/2016. (XI.23.) rendelet - a 8/2015. (IX.23.) rendelet módosításáról

   6/2016. (XI.23.) rendelet - az egészségügyi alapellátási körzetekről

Rendeletek - 2015

   1/2015. (I.28.) rendelet - a 9/2014.(XI.21.) sz. rendelet módosításáról

   3/2015. (II.25.) rendelet - a 2015. évi költségvetésről

   4/2015. (II.25.) rendelet - a szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

   4/2015. (II.25.) rendelet mellékletei

   5/2015. (II.25.) rendelet - a díszpolgári cím adományozásáról

   9/2015. (XI.19.) rendelete - a helyi adókról

Rendeletek - 2013

   1/2013. (I.29.) önkormányzati rendelete - Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól

   2/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete - A 2013. évi költségvetésről

   3/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete - A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet (2/2011) módosításáról

   4/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete - A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

   5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete - a 2012. évi költségvetésről szóló 15/2012.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

   6/2013. (IV.25.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

   7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Bakonybánk önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2004. (I.30.) rendelet módosításáról

   8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete - A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2009.(III.01.) rendelet módosításáról

   9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete - A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjról

   13/2013 (X.2.) önkormányzati rendelete a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan

Rendeletek - 2012

   1/2012.(II.08.) rendelet a hulladékgazdálkodásról szóló 2/2011.(II.25.) ök. rendelet módosításáról

   2/2012.(II.08.) rendelet a szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2009.(III.1.) rendeletének egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

   3/2012.(II.08.) rendelet a helyi adókról szóló 7/2010.(XII.15.) ök. rendelet módosításáról

   4/2012.(III.01.) rendelet Bakonybánk község 2012. évi költségvetéséről

   5/2012.(III.27.) rendelet a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

   6/2012.(V.08.) rendelet a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.24.) ök. rendelet módisításáról

   7/2012.(V.08.) rendelet az önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

   8/2012.(V.08.) rendelet a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosításáról

   9/2012.(V.08.) rendelet a hulladékgazdálkodásról szóló 2/2011.(II.25.) ök. rendelet módosításáról

   10/2012.(V.08.) rendelet a köztisztaságról és hulladékgazdálkodásról szóló 7/2004.(VIII.01.) ök. rendelet hatályon kívül helyezéséről

   24/2012. (XI.27) rendelet a helyi adókról

   27/2012. (XII.3.) rendeletea hulladékgazdálkodásról szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendeletek - 2000-2011

   9/2000.(XI.24.) rendelet a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

   4/2002.(V.31.) rendelet a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

   4/2003.(III.21.) rendelet a közkifolyók vízhasználatáról

   9/2003.(XI.28.) rendelet a Falugondnoki szolgálatról

   10/2006.(XII.13.) rendelet az önkormányzati vagyon kezeléséről

   4/2007.(V.30.) rendelet az elektronikus ügyintézés szabályairól

   2/2011.(II.25.) rendelet a hulladékgazdálkodásról

   3/2011.(IV.01.) rendelet a helyi adókról szóló 7/2010.(XII.15.) ök. rendelet módosításáról

   10/2011.(XI.08.) rendelet a hivatali helyiségen kívüli valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjairól

Slide 1

Keresés

Bakonybánk község hivatalos honlapja
www.bakonybank.hu
Slide 1
Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!

Keresés