Nyomtatványok

   Telekadó bevallási nyomtatvány

      Magánszemélyek kommunális adója - bevallási nyomtatvány

      Megállapodás telekadó bevalláshoz

      2016 évi iparűzési adó bevallás

   Bevallás a helyi iparűzési adó kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

   Önellenőrzési lap iparűzési adó helyesbítéséhez

      Ideiglenes iparűzési adó bevallás 2014

      Iparűzési adóelőleg kiegészítés bevallás 2014


Kérelmek

      Túlfizetés visszautalásának kérelme

      Kérelem adó- és értékbizonyítványhoz 2014

      Kérelem adóigazoláshoz

   Bejelentés pálinkafőzésről

   Aktív korúak ellátása iránti kérelem:

kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

vagyonnyilatkozat

   Átmeneti segély iránti kérelmek:

átmeneti segély iránti kérelem

átmeneti segély iránti kérelem (gyermek születésére tekintettel)

átmeneti segély iránti kérelem (kamatmentes kölcsön formájában)

      Temetési segély iránti kérelem

   Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

   Időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelem

      Szociális célú tűzifa iránti kérelem


Űrlapok

   Bejelentkezés, változásbejelentés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján

   Adatlap gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó szervezet mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

   Adatlap magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetesi könnyítésre (fizetési halasztas, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához