Slide 1
Slide 1

Tájékoztató jogi tanácsadásról

Pályázat jegyző munkakör betöltésére

Tisztelt Lakosság!

A Rédei Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében jegyző munkakör/feladatkör betöltésére.

A kapcsolódó pályázat részletei az alábbi linkre kattintva érhetőek el.

Bakonybánk Község Önkormányzata

Beszámoló a 2023-as szüreti felvonulásról

Szombaton szüreti felvonuláson vett részt a falu apraja-nagyja. Napsütésben jártuk körbe a falut, ki lóháton, ki lovaskocsival, traktorral pótkocsik utazva. A megállokon a néptáncosok és a Majorette-csoport tagjainak fellépését csodálhattuk meg. Minden állomáson süteménnyel, borral, üdítővel fogadtuk a résztvevőket. A rendezvény vendége volt Czunyine dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő asszony. A felvonulás végén az óvoda udvarán felállított sátor alatt csülökpörkölttel láttuk vendégül a felvonulókat. A vacsora mellé a zenét Börni szolgáltatta. A bálnak még az eső sem vetett véget, a falubeliek hajnalig mulattak.

Képgaléria: Szüreti felvonulás - 2023

Képes-videós összeállítás:

 

Tájékoztató Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról - 2024

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan

 

Bakonybánk Község Önkormányzata, a Kulturális és Innovációs Minisztérium együttműködésével kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Az „A” típusú pályázati kiírás Bakonybánk község területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, teljes idejű (nappali munkarend) felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan.

Az „A típusú” részletes felhívás a https://emet.gov.hu/bursa-2024-a-felhivas-palyazok-reszere/ linken érhető el.


A „B” típusú pályázati kiírás Bakonybánk község területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2024/2025. tanévtől kezdődően a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B típusú” részletes felhívás a https://emet.gov.hu/bursa-2024-b-felhivas-palyazok-reszere/ linken érhető el.

A pályázat rögzítésének módja:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx


A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának a határideje:

2023. november 3.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalához kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

  • a felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak hiteles másolata a 2023/2024. tanév első félévéről,
  • Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről,
  • A szociális rászorultság igazolására szolgáló okiratok.

A pályázat részletes kiírása és az EPER-Bursa rendszerrel kapcsolatos tájékoztató a
https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/felhivasok/bursa-hungarica/ linken tekinthető meg.

Személyes tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, illetve telefonon a (34)-359-822 telefonszámon kérhető.

Köszönetnyilvánítás

Tájékoztató szociális célú tűzifa támogatásról

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Bakonybánk Község Önkormányzata 2023. évben is sikeres pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által kiírt szociális célú tűzifa támogatásra. Ennek keretében 32 erdei köbméter tűzifa kiosztására van lehetőségünk a szociálisan rászorultak között.

A támogatás megállapítása kérelemre indul. A szociális tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon (az önkormányzaton beszerezhető, honlapról letölthető) kell benyújtani, melyhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat. Háztartásonként csak egy személy igényelhet támogatást.

A kérelem benyújtásának határideje: 2023. október 20. Ezt követően kérelem nem nyújtható be.
A kérelmeket Bakonybánk Község Önkormányzat képviselő-testülete bírálja el a rászorultság figyelembevételével. Amennyiben több kérelem kerül benyújtásra, mint a felosztható tűzifa mennyisége, a képviselő-testület a rászorultság figyelembevételével az egy főre jutó jövedelem alapján dönt.

A benyújtott kérelmek elbírálásakor előnyt élvez az, aki:

  • aktív korúak ellátására,
  • időskorúak járadékára,
  • pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése céljából folyósított települési támogatásra) jogosult, vagy
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A támogatást azon személyek igényelhetik, akiknek:

  • háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át (128.250,- Ft-ot), egyszemélyes háztartás esetén öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át (156.750,- Ft-ot), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
  • nyilatkozata szerint fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik

Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen vagy telefonon (06/34/359-822).

Bakonybánk Község Önkormányzata

Felhívás emléktábla kihelyezésének megvalósítására

  

 

Ismertető

Pethő Zsuzsanna 1945. május 14-én született Bakonybánkon. 1964-ben igazolt át az akkor NB II-es Tatabányai Bányászhoz, amellyel feljutott az NB I-be, és bemutatkozhatott a válogatottban. Török Bódog irányítása mellett 1975-ben a Szovjetunióban rendezett világbajnokságon, egy évvel később a montreali olimpián lett bronzérmes. 1973-76 között 53 alkalommal húzta magára a magyar nemzeti mezt, 1978-ig védte a TBSC kapuját. Később a város NB II-es csapatában még nyolc évig játszott, 45 évesen is beállt a kapuba.

Támogatás

A kezdeményezés támogatása az alábbi bankszámlaszámon: 62900050-15503372 vagy a bakonybánki Polgármesteri Hivatalban készpénzes befizetéssel lehetséges.

Archívum elérhetősége

Az archívum a fenti menüsorban, vagy az alábbi helyen érhető el: Aktualitások / Archívum

Slide 1

Keresés

Bakonybánk község hivatalos honlapja
www.bakonybank.hu
Slide 1
Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!

Keresés